Category Archives: DUALAR

derdimiz dermanımız Allah,

Standard

1184750_562621600439578_847407236_n

Sırrımız sübhanım Allah, derdimiz dermanımız Allah, 
gafil kullarına gam düşmüş, 
yetiş imdadımıza ya Muhammed.
Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed 
umarız senden şefaat.
Lailahe illallahtır özümüz, 
Muhammed Mustafadır sözümüz, 
ihlas-ı şerif ile yıkarız yüzümüzü. 
Ayetel kürsü için sen kabul eyle sözümüzü.
Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, 
dertlilere deva, borçlulara edalar 
Bekarlara helal süt emmiş 
hayırlı kısmetler,
Okuyanlarımıza zihin açıklığı
imtihanlarında başarılar
Evladı olmayanlara sağlıklı
evlatlar nasip eyleYa Rabbim.
Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.
Ya Celil, etme zelil, gönder delil. 
İlahi Yarabbimiz hacetimizi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.
Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.
Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.
Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah  azapsız kabir.
Allahım bizi af eyle, 
her derdimizi def eyle, 
rızkımızı bol eyle, 
kabrimizi nur eyle, 
sual meleklerinin 
cevabını muktedir eyle.
Evvelim Allah, ahirim Allah, 
kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. 
“Eşhedü en lâ ilâhe illallah 
ve eşhedü enne Muhammeden 
abduhû ve rasûlühü” 
diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi. .. 

A m i n  Ecmain

Rabbimiz!

Standard

166730_361655763948187_158781978_n

Rabbimiz!

Bizi birbirimiz için rahmet vesilesi kıl. Bizi birbirimiz için fesatlık sebebi olmaktan koru.Birbirimize karşı taşımakta olduğumuz su-i zanlardan bizi âzâd eyle de, o zanların esiri ve kölesi olup, birbirimizi kırmayalım. Bizi, Sana gelen yollarda birbirimiz için şevk, aşk ve gayret dolu yol arkadaşları olmakla nasiplendir. Zira bizler ancak, Sana  gelmek ve Senin için varolmakla huzur buluruz. Canlı cansız her varlık, Senin zikrinle meşgul ve mutluyken, bizi birbirimiz için, seni hatırlamaya sebep et. Bizler, senin mahlûkunuz. Bizleri muhafaza et.

Âmin…