Monthly Archives: Ekim 2013

derdimiz dermanımız Allah,

Standard

1184750_562621600439578_847407236_n

Sırrımız sübhanım Allah, derdimiz dermanımız Allah, 
gafil kullarına gam düşmüş, 
yetiş imdadımıza ya Muhammed.
Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed 
umarız senden şefaat.
Lailahe illallahtır özümüz, 
Muhammed Mustafadır sözümüz, 
ihlas-ı şerif ile yıkarız yüzümüzü. 
Ayetel kürsü için sen kabul eyle sözümüzü.
Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, 
dertlilere deva, borçlulara edalar 
Bekarlara helal süt emmiş 
hayırlı kısmetler,
Okuyanlarımıza zihin açıklığı
imtihanlarında başarılar
Evladı olmayanlara sağlıklı
evlatlar nasip eyleYa Rabbim.
Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.
Ya Celil, etme zelil, gönder delil. 
İlahi Yarabbimiz hacetimizi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.
Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.
Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.
Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah  azapsız kabir.
Allahım bizi af eyle, 
her derdimizi def eyle, 
rızkımızı bol eyle, 
kabrimizi nur eyle, 
sual meleklerinin 
cevabını muktedir eyle.
Evvelim Allah, ahirim Allah, 
kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. 
“Eşhedü en lâ ilâhe illallah 
ve eşhedü enne Muhammeden 
abduhû ve rasûlühü” 
diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi. .. 

A m i n  Ecmain