Monthly Archives: Eylül 2012

“Hazreti Ali cevap verdi”

Standard

Bir adam Hazreti Ali’ye geldi ve; “Sana sormak istediğim dört sorum var” dedi.
İlim şehrinin kapısı; “Buyur sor” dedi.
Adam sordu; “Vacip nedir? Vacipten evvel vacip nedir?
“Hazreti Ali cevap verdi; “Tövbe etmek vaciptir, günahları terk ise ondan önce vaciptir.”
Adam sordu; “Yakın nedir? Yakından yakın nedir?”

Hazreti Ali cevap verdi; “Kıyamet yakındır, ölüm ondan daha yakındır.
Adam sordu; “Acayip nedir? Acayipten daha acayip nedir?”
Hazreti Ali cevap verdi; “Dünya acayiptir, dünyayı sevmek ise ondan daha acayiptir.”
Ve adam son olarak şu soruyu sordu; “Zor nedir? Zordan daha zor nedir?”
Hazreti Ali bu son soruya da şöyle cevap verdi;
Kabir zordur, azıksız, amelsiz kabre girmek ondan daha zordur.

Ezan Duası

Standard

Okunuşu:

“Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd

Anlamı:
“Ey benim ALLAH’ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed (S.A.V)’e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. O’nu kendisine va’dettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir. Muhakkak Sen va’dinden dönmezsin.”

“Kim ezanı işittiği zaman, Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan ALLAH’ım Muhammed (s.a.v)’e vesileyi ve fazileti ver. O’nu kendisine va’dettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır, diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur.”

(Buhari)

Namaz Müslûmana Şereftir !

Standard

Namaz Müslûmana Şereftir !

 Esselâtû Hayrûn Minén Nevm

“Resulü Ekrem”, Bilâl sabah namazı okurken uyanmamış Bilal kapıyı şiddetle vurarak, hiddetle

‘Esselâtû hâyrûn minen nevm Ya Resûlallah”

diye iki defa bağırmış Resulü Ekrem hemen uyanmış ve hücresinden kapıya çıkarak bu çok güzel
Ya Bilâl daima söyle demiştir.

Şimdi Hayat Tarlamın Efendisiyim!

Standard

Tutsak kalbimi severek,
Boşlukta salınan ruhumu ibadet ederek,
Suskun aklımı öğrenerek,
Bıkkın elimi ayağımı çalışarak azad ettim kölelikten!

Şimdi hayat tarlamın efendisiyim! 

Aşk ile İnanç, safi sevgi, sahih bilgi, samimi gayret ekmeliyim ki, kulluğum ve insanlığım hasat edilsin mahşerde!”

Nesrin Çaylı