Monthly Archives: Eylül 2011

think of a time !

Standard

And do they not see that We do drive rain to parched soil (bare of herbage),
and produce therewith crops, providing food for
their cattle and themselves? Have they not the vision?

(As-Sajdah 27)

Ya hiç görmediler mi ki, biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz.Ondan hayvanları da yiyor, kendileri de.
Hâlâ gözlerini açmayacaklar mı? (secde 27)

I seek refuge to my Lord

Standard

In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful.

Say: I seek refuge with the Lord of the Dawn,
From the mischief of created things;
From the mischief of Darkness as it overspreads;
From the mischief of those who blow on knots;
And from the mischief of the envious one as he practices envy.
(the sura of dawn ,holy Quran)

Bismillahirrahmanirrahim
De ki: “Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden(felak suresi)

Günahkarlardan Günahları Sorulmaz…

Standard

Surely Qaroun was of the people of Musa(Moses),
but he rebelled against them, and We had given him of the treasures,
so much so that his hoards of wealth would certainly
weigh down a company of men possessed of great strength.
When his people said to him: Do not exult,
surely Allah does not love the exultant;

And seek by means of what Allah has given you the future abode,
and do not neglect your portion of this world,
and do good (to others) as Allah has done good to you,
and do not seek to make mischief in the land,
surely Allah does not love the mischief-makers.

He said: I have been given this only on account of the knowledge I have.
Did he not know that Allah had destroyed before
him of the generations those who were mightier in strength
than he and greater in assemblage?
And the guilty shall not be asked about their faults.

So he went forth to his people in his finery.
Those who desire this world’s life said:
O would that we had the like of what Qaroun is given;
most surely he is possessed of mighty good fortune.

And those who were given the knowledge said:
Woe to you! Allah’s reward is better for him who believes and does good,
and none is made to receive this except the patient.

Thus We made the earth to swallow up him and his abode;
so he had no body of helpers to assist him
against Allah nor was he of those who can defend themselves.

And those who yearned for his place
only the day before began to say: Ah! (know) that Allah amplifies
and straitens the means of subsistence for whom He pleases of His servants;
had not Allah been gracious to us,
He would most surely have abased us; ah!
(know) that the ungrateful are never successful.

(28 :76-82 holy QURAN)

Karun, Musa’nın kavmindendi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı.Kavmi ona demişti ki: “Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez.”

“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu gözet,ama dünyadan da nasibini unutma! Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et.Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama.Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.”

Karun ise: “O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi.” demiştir.Bilmiyor muydu ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti.Günahkarlardan günahları sorulmaz (Allah onların hepsini bilir).

Derken Karun, ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı.Dünya hayatını arzulayanlar, “Keşke Karun’a verilenin benzeri bizim de olsaydı.
Hakikat şu ki o, çok büyük devlet sahibidir” dediler.

Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, şöyle dediler:“Yazıklar olsun size! İman edip iyi işler yapanlara göre Allah’ın mükafatı daha üstündür.Ona da ancak sabredenler kavuşabilir.”

Derken biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik.Artık Allah’a karşı kendisine yardım edecek taraftarları olmadığı gibi,o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.

Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de: “Demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı çok da, az da verir.Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi.Demek ki inkârcılar iflah olmazmış” demeye başladılar.