DÜNYALIK İÇİN İLMİ GİZLEMEK

Standard

 

yüce Allah buyuruyor :

Allahtan kulları içinde ancak alimler korkar..(fatır 28)

indirdiğimiz açık hükümleri ve doğru yolu biz insanlara kitapta beyan ettikten sonra gizleyenler yok mu?işte onlara allah lanet eder,bütün lanetçilerde onlara lanet eder..(bakara159)

Allahın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyipte bununla biraz para alanlar yokmu? ( bakara174)

vaktiyle Allah kendilerine kitap verilenlerden şöyle söz almıştı.celalim hakkı için kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız,onu gizlemeyeceksiniz.onlarsa kitabı sırtlarının arkasına attılar..(ali imran 187)

Resulullah sav. buyuruyor:

Allah rızasının kazanılması için talep edilmesi gereken bir ilmi öğrenen kimse,sırf dünya menfaati için bu ilmi öğrenecek olursa kıyamet günü cennet kokusunu bulamayacaktır.. (1)

Ebu hureyre ra. nın rivayet ettiği cehenneme atılacak üç kişiden biriside kendisine şöyle denilecek olandır :

–sen ancak ilmi alim denilsin diye öğrendin ve denildi de..(2)

Cabir .ra. dan rivayet ediliyor:

İlmi alimlere üstünlük taslamak,sefih kimselerle mücadele etmek ve toplumları kazanmak için öğrenmeyiniz.kim bunu yaparsa cehennem onun içindir,cehennem onun içindir..(3)

her kimden herhangi bir konuda bilgi istenirde bilgisini gizlerse kıyamet gününde ağzına ateşten gem vurulur…(4)

İbni ömer .ra. rivayet ediyor :

kim ilmi gizlerse allah ona kıyamet gününde ateşten gem vurur..(5)

Resulullah.sav. şöyle dua etmiştir :

Allahım menfaati olmayan olmayan ilimden sana sığınırım..(6)

Resulullah sav. şöyle buyurmuştur :

kim ilmi Allahtan başkası için,yahut allahtan başkasını isteyerek öğrenirse cehennemdeki yerine hazırlansın.(7)

ibni mesudra. rivayet ediyor :

kim ilmi öğrenirde onunla amel etmezse kibrinden başka birşeyi artmaz..8

ebu ümame ra. rivayet ediyor :

kıyamet gününde ahlaksız alim getirilir ve cehenneme atılır.bağırsakları etrafında değirmen eşeğinin döndüğü gibi döner..”kendisine :
–bununla niçin karşılaştın?halbuki biz seninle doğru yolu bulduk,denilir. o da :
”size yasakladığım şeylerde ben size muhalefet ediyordum..der…(9)

helal bin Ala diyor ki :

ilim öğrenmek zordur..onu korumak ise daha da zordur..onunla amel etmek ise onu muhafaza etmekten daha zordur..ondan kurtulmak,selamete çıkmak ise daha da zordur..

(1)ebu davud,kitabul ilim,3664;ibn mace,mukaddime.252..
(2)müslim,kitabul-imare;tirmizi,kitabul-zühd,2387
(3)hakim,müstedrik,kitabul-ilim,1/86
(4)tirmizi,kitabul-ilim,2656
(5)tirmizi,kitabul-ilim,3658
(6)tirmizi,kitabud-deavat,3478;nesai,kitabul-istiaze,8/255
(7)hakim,müstedrek,kitabu-ilim,1/101
(8)tirmizi,kitabul-ilim,2657
(9)buhari,kitabu-bed’il-halk,3267;müslim,kitabüz-zühd,2989

Reklamlar

Yorumlar kapatıldı.