Monthly Archives: Ekim 2009

Nefs ve Tövbe

Standard

islamasevgitaha

Önlem almak ve günahı terketmek nefsi arındırmanın en iyi yoludur. Hiç günaha bulaşmayan ve zatının o sefa ve paklığını koruyan bir nefs önce günaha bulaşıp sonra da tövbe eden kimseden kesinlikle daha üstündür.

Henüz günahı tatmamış ve ona alışmamış olan bir insan, günaha bulaşmış olup da şimdi günahı terketmek isteyen kimseden daha iyi ve daha kolay bir şekilde günahtan sakınıp vazgeçebilir.

Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Günahı terketmek tövbe etmekten daha kolaydır.”[1]

Ancak insan günaha bulaşırsa Allah’ın rahmetinden ümit kesmemelidir. Zira Allah’a doğru seyr ve sülûk etme ve nefsi ıslah etmenin yolu hiç bir zaman kapalı olmaz. Aksine, Allahu Teâlâ günahkârlar için tövbe ve dönüş yolunu açmış ve onlardan; kendisine dönmelerini ve tövbe suyuyla nefislerini, günahların pislik ve kirlerinden yıkamalarını istemiştir.

Allahu Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

“De ki: Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere (nefislerine uyarak) ölçüyü taşıran kullarım, Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.”[2]

Yine buyuruyor ki:

“Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki: “Selam olsun size. Rabbiniz, rahmeti kendi üzerine yazdı (farz kıldı)ki, içinizden kim bir cehalet sonucu bir kötülük işler sonra tevbe eder ve (kendini) ıslah ederse kuşku yok ki, bağışlayandır, esirgeyendir.”[3]

Ve yine buyuruyor ki:”Doğrusu ben, tövbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım.”[4]

kaynak:[1]- Bihar-ul Envar, c.73., s.364.;[2]- Zumer / 53.;[3]- Enam / 54.;[4]- Taha / 82.

Selam ve Dua ile…

Pişmanlığın Yoldaşlığı…

Standard

İsteyerek işlediğin hata / lar yüzünden üstüne istemeden giydiğin bir elbise gibi değil midir pişmanlık?

Yaptığın, yaptığını bildiğin, yaptığını unutmayacağın hataların elinde dikilir bu elbise …

Bağışlanmış olduğunu BİLMEN bile pişmanlık gömleğinin düğmelerini çözmeye yetmez. Aslında üstüne değil, içine giyersin bu elbiseyi …

O kadar içeriden giyinirsin ki, sen onu değil de o seni giyinmiş gibidir. Astari dışarı bakar; kumaşın görünen yüzü içine doğrudur. Başkalarına sevimsiz astarını gösterir; dikişlerinin sarkmış uçlarını sergiler, hatalı ve günahkar olduğunu dillendirir. Sana gösterdiği yüzü ise daha sevimlidir; içindeki o kırgınlıkla seni yeni hatalardan alıkoyan, günahın sancısını hissedilir kılan aldatmaz bir nasihatçıdır. Sık sık kulagina eğilir, konuşur seninle.

Kendini unuttuğun zamanlarda, usulca kenara çeker seni, yeniden yola koyar. Yaptığın, yaptığını bildiğin ve yaptığını unutmadığın hata ile bir çeşit sözleşme imzalamış gibisindir. O hata, Geçip gitmiş olsa da, bıraktığı pişmanlık yoldaşın olacaktır bundan böyle. Üzerinden hiç çıkaramadığın elbise gibi. Hep onunla yürüyeceksin. çok sonraları farkedeceksin ki, kendini kusurlu BİLMEN, seni gururunun elinden kurtaracaktır.

Kusursuzluk gemin delinince, nefsinin kalbini gasbetmesi önlenmiştir. Günahın ile öylesine mahçup olursun ki, kendini günahsız sanan nicelerinden daha büyük bir yakınlık kazanırsın Rabbinin katında.

Hataların yakarışın kapısını açar, mahçubiyetin seni Rabbinin kapısında sabit tutar. Akl / anmamışlığın rahmetin eteğine sımsıkı yapıştırır dudaklarını. Sonra, tekrar kuşanırsın sabrını …

Pişmanlığının koluna bir daha girersin. Yeniden yürürsünüz yan yana. Ama bu defa yaptığı affedilir gibi değildir. Görünür bir sebep yokken içinde büyüttüğün, cennetin bahçelerinde oynattığın Masumiyet çocuğunu öldürüverir pişmanlık Hızır’ı. Masum değilsindir artık; günahkârsındır. Bak, kirlendin, karalandın!

Çıkışırsın hemen: “Tertemiz bir canı katlediyorsun ha! Gerçekten sen fena bir şey yapıyorsun!” Oysa, ancak sonradan anlayacaksın ki, hatadan dönmen hataya hiç düşmemenden daha sevimlidir Rabbinin katında.

Günahkârlığın getireceği karlar için günahsızlığının boynunun vurulması gerekmektedir. Aklığının peþine günahın ağına Düşmeden düşemiyorsun işte …

Öyle bir yangın ki yandığın, ancak kendi küllerinle söndürebiliyorsun yangınını …

Pişmanlığın bu sırrı bilmeyişini de yüzüne vurmaz. Yoldaşlığa yeniden kabul eder seni. Ancak bu defa hiç hak etmeyenlere yapılan iyiliktir itirazının sebebi.

Hızır’ın kendilerine yiyecek vermeyi reddeden köylülerin yikik duvarını hiç ücret istemeden onarmasına itiraz eder Musa. Oysa, bilmez ki, Hızır, duvarı onararak, duvarın altında saklı ve iki yetime ait hazinenin başkalarının eline geçmesini önlemiştir.

Duvarların altında günahlara rağmen içinde büyüttüğün yikik, yetim bıraktığın masumiyetin ümitlenme Hazinesi rahmetten saklıdır.

Pişmanlık, sana hata edebilir olduğunu bildirerek, başkalarının hatalarını da Affetmeyi, yikik duvarlarını onarmayı öğretir. Pişmanlığının elinden tutarsan, dostunun bahçesindeki yikik duvarları onarabilirsin.

Kardeşinin hatasını örtüp kusur duvarını onarırsan, bir gün onun pişmanlıkla geri dönmesine yol olursun. Böylece, hatalarının altında saklı, günahlarının içinde gizli rahmet ümidini hem kendin için hem onun için korumuş olursun.

Öyleyse, pişmanlığının yoldaşlığına itiraz etme …

Sessiz Hızır’ın ile yolunu ayırma!

Senai Demirci

Kaleme Yemin Olsun…

Standard

O yazıcı üç çeşit yazı yazdı;
Birini o okudu başkaları değil,
Birini o da okudu başkaları da,
Birini o da okumadı başkaları da

Şems-i Tebrizi’nin

Yazanın dahi tekrar okuyamaya cesaret edemediği, yüzleşmenin en doğru vaktini beklediği için yazamadığı veya kendinden başka kimsenin okumasına müsade etmediği yazıları, ifşa ettiği yazılarından daha fazladır

Bazen kelimeler, kesik kesik İstanbul’un sahile vuran dalgaları gibi vurur içimizin kıyılarına, bazen de bir kuyudan çekilen urgan gibi birbirine düğümlü cümleler halinede takılır boğazımıza

Yazdıkça, içimizin kuyularında nçektikçe cümleleri gırtlağımıza birşeyler sürtünür Yazmak da acı çekmenin başka bir şeklidir ama yazı yazabilen için, içinde Birikmiş kelimeleri kağıda dökememek daha ömürlük bir yoldaş ilan edilir olduðundan çeresiz kalem Yakıcı olabilir

Genelde her kelimeyle ayrı bir duygusal, zihinsel bağımız vardır ve en hırçınlarının bile başını okşayarak, koluna girerek mürekkebe bulanmalarına ikna ederiz severiz hepsini, beklemediğimiz ağızlardan çıkan dikenli olanlarını bile; sınırlı harfelerden sonsuzu zorlama istidadını, imkanını yaratanın HATRINA severiz Bazen kelimelerden bir buket derer, yüzlerde tebessümler dokuruz

Bazı vakitler anne şefkatinde bir el gibi salıveririz de Kağıdın üzerine yazımızı okuyabilen bir yetimin, bir mahsun yüreğin içini okşamasına niyet ederiz Kimi zaman da masaya vurulan bir yumruk gibi kağıda konduruveririz, itirazlarımızı, hazmedemediklerimizi, sessiz birer eylem heyecanıyla beklenmedik bir anda Lokman hekim gibi kelimeleri ruh değirmeninden geçirip aşıklar için merhamvari yazılar Hazırlayanlar da vardır

Bazen kurak, susuzluktan kırılan ülkelerde bir kuyu açmak gibi yüreklere sondaj vurur cümleler Bazen de kendi serabımızda kayboluruz terazisi sadece kar, zarar ekseninden dışarı çıkamayanlar kalem ehlinin bu iğneyle kuyu Kazma azmini bir çeşit delilik addederler Fakat yine de söz yerini bulduğunda, taş gediğine koyulduğunda asla verdikleri deli raporunu kabul etmezler

Büyük bir iştiyakla düşünce suçu kavramının gereğini hayata geçirme konusunda birbirleriyle yarış ederler Bu güçlülerin üstünlüğünün ahkam kestiği dünya denen beldede Sigi çemberlere hapsolmuş dert sahbi insanoglunun çemberinde gül oyadır kelimelerle dans etmek Acının verdiği sancıyla herkesin dans etme iç güdüsünün dışa vurumu da farklıdır

Bazen öyle acı çekeriz ki kalem kağıda dokunmadan evvel kelimeleri o hınçla duvardan duvara vururuz Öyle ki Kağıdın üzerine uzandıklarında Okunacak halleri kalmamıştır, muhatabının karşısına çıkarmadan evvel dinlenmeye bırakırız Bir müddet içimizin kara deliklerinde özümüzün mayasıyla mayalanmaları için zamandan yana sabrederiz

Her zaman aynı akıcılıkta “özümüzden gürlemez” cümleler Her daim beceri ve çeviklikle giydiremeyiz kelimeleri tahayyül Ettiğimiz fikirlerimize

Sözün özü ya biçilen cümelenin gölgesinde asimile olur veyahut kursağımıza düğümlenenleri kaleme alıncaya kadar hararetini, tesirini Yitirir

Zira tesirini yitirmeyen, başka hiçbir kelamın gölgesinde kalmayan tek kelam vardır Özümüzü, kelamamızı görünen veya görünmeyen şekliyle ne denli o ilahi kelamla yoğurusak elimizdeki kalem de o denli Kavi ilerler kağıt üzerinde

“Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir

O Rab ki kalemle yazmayı öğretti

Insana bilmediği şeyleri öğretti “

Alak suresi/1/2/3

“Nun Kaleme ve (kalem tutanların)

yazdıklarına andolsun “

Kalem Suresi / 1

Ve kalemi yaratan, kalemle yazmayı öğretene şükürler olsun! Rabbim kendi yazılarımızı bile “özümüzün gürlemesine” vesile kılsın Ve muhatabının dimağında en hayırlı tesirleri halketsin

Selam ve dua ile …

Cumamiz Hayrolsun

Standard

cumahayrolsunislamasevgi

Cuma gününün 20 sünneti ve edebi vardır. Bunlar şunlardır:

1 – Cumâyı Perşembe’den karşılamalıdır. Mesela; yeni ve temiz elbiseyi hazırlamalı, işleri bitirip Cumâ’yı ibâdetle geçirmeye gayret etmeli.

2 – Cuma günü Cuma namazı için gusül abdesti Almalı. (Bu gusül hakkında, farz diyenler de vardır.)

3 – Başı tıraş etmeli. Sakalın bir tutamdan fazlasını ve tırnakları kesmeli ve beyaz giymeli.

4 – Cuma Namazına mümkün olduğu kadar erken gitmeli.

5 – Ön Safa geçmek için cemâatin omuzlarından aşmamalı.

6 – Camide namaz kılanın önünden geçmemeli.

7 – Erken gidip birinci safta yer Almalı.

8 – İmam minbere çıktıktan sonra hiçbir şey söylememeli ezanı da tekrar etmemeli.

9 – Namazdan sonra, Fâtiha,Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sûrelerini 7 defa okumalı.

10 – İkindiye kadar camide kalıp, ibadet etmeli.

11 – Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından anlatan âlimlerin dersinde bulunmalı.

12 – Cuma günü duânın kabul olduğu vakti aramalı, Bunun için hep ibadet etmeli.

13 – Cuma günü çok salevât-ı şerife getirmeli.

14 – Kur’an-i Kerim ve Kehf Süresini okumalı.

15 – Az veya çok sadaka vermeli.

16 – Ana-babayı veya bunların ve Sâlih Müslümanların ve evliyânın kabirlerini ziyaret etmeli.

17 – Ev halkinin yemeklerini bol ve tatlı yapmalı.

18 – Çok namaz kılmalı,namaz borcu olanlar kaza namazlarını kılmalı.

19 – Cuma gününü, ibâdetle geçirmeli.

20 – İkindiden sonra, seccade üzerinde elinden Geldiği kadar;

“Ya Allah! Yâ Rahman! Yâ Rahim! Yâ Kavi! Yâ Kadir! “Deyip, sonra dua edilmelidir.

Selam ve dua ile …

Aziz Kutluay SOHBET DİNLE/İndir

Standard

Audio Files Ogg Vorbis Windows Media Audio 64Kbps MP3 VBR MP3 32Kbps MP3 24Kbps MP3 56Kbps MP3
ALLAH-i-Zikir1.wma 16.4 MB 6.4 MB 12.5 MB 29.3 MB      
ALLAH-i-Zikir2.wma 38.2 MB 17.1 MB 33.5 MB 74.6 MB      
Allah’i Sevenlerin Vasiflari 1     15.1 MB        
Allah’i Sevenlerin Vasiflari 2     15.4 MB        
Allah’i Sevenlerin Vasiflari 3     15.3 MB        
ALLAH-in_Sevdigi_Kullari.wma 33.2 MB 14.3 MB 28.1 MB 69.9 MB      
ALLAH-in_rizasini_kazanmak.wma   10.4 MB          
ALLAH_Sevgisi_1.mp3     11.4 MB        
ALLAH_Sevgisi_2.mp3     11.3 MB        
Ahiret-Hayati.wma 40.4 MB 17.4 MB 34.2 MB 68.3 MB      
Allah-i_Unutmak-Tesettur-1.wma 18.9 MB 9.3 MB 18.1 MB 36.2 MB      
Allah-i_Unutmak-Tesettur-2.wma 17.9 MB 8.8 MB 17.2 MB 34.3 MB      
Allah-i_Unutmak-Tesettur-3.wma 13.5 MB 6.2 MB 12.1 MB 24.1 MB      
Allah-icin-sevmek-1.wma   11.0 MB          
Allah-icin-sevmek-2.wma   13.4 MB          
Dua-nin_onemi-1.wma 15.7 MB 7.8 MB 15.3 MB 30.5 MB      
Dua-nin_onemi-2.wma 14.2 MB 7.0 MB 13.8 MB 27.5 MB      
Erkeklerin_Vazifeleri-1.wma 13.0 MB 6.2 MB 12.1 MB 24.1 MB      
Erkeklerin_Vazifeleri-2.wma 15.6 MB 6.8 MB 13.4 MB 26.7 MB      
Erkeklerin_Vazifeleri-3.wma 13.5 MB 6.5 MB 12.8 MB 25.5 MB      
Ey-insan_oglu-gafletten_uyan.wma 13.0 MB 6.6 MB 20.4 MB 40.8 MB      
Hac_ve_Namaz.mp3         5.7 MB    
Hicret.wma 30.4 MB 14.1 MB 43.3 MB 86.6 MB      
Hicret_ve_Cekilen_Sikintilar-1.wma 16.6 MB 7.7 MB 15.0 MB 30.0 MB      
Hicret_ve_Cekilen_Sikintilar-2.wma 13.7 MB 6.3 MB 12.3 MB 24.6 MB      
Hicret_ve_Cekilen_Sikintilar-3.wma 11.3 MB 5.2 MB 10.2 MB 20.4 MB      
Hz_Ummu_Suleym_Nesibe_Hatun-1.wma 15.5 MB 7.6 MB 15.0 MB 29.8 MB      
Hz_Ummu_Suleym_Nesibe_Hatun-2.wma 18.9 MB 9.3 MB 18.1 MB 36.2 MB      
IslamdaKadin.mp3     26.1 MB        
Kadin-Erkek-Haklari.mp3     37.3 MB        
1     26.0 MB        
4     26.6 MB        
Namazin_Ciddiyeti-1.wma 19.4 MB 8.7 MB 17.1 MB 34.1 MB      
Namazin_Ciddiyeti-2.wma 20.6 MB 9.3 MB 18.2 MB 36.4 MB      
Namazin_ciddiyeti3.mp3           7.5 MB  
Peygamberi_Kalben_Anmak-1.wma 14.6 MB 6.6 MB 12.9 MB 25.7 MB      
Peygamberi_Kalben_Anmak-2.wma 16.7 MB 7.6 MB 14.9 MB 30.0 MB      
Peygamberi_Kalben_Anmak-3.wma 16.1 MB 7.1 MB 13.9 MB 27.8 MB      
Regaib_kandili.wma   10.8 MB          
Salavat-ve-Zikir.wma 39.4 MB 16.2 MB 31.8 MB 81.1 MB      
Salavat_ve_Zikir.wma 20.8 MB 8.3 MB 31.8 MB 63.5 MB      
Samimiyet-1.wma 14.6 MB 7.5 MB 14.6 MB 29.2 MB      
Samimiyet-2.wma 15.5 MB 7.9 MB 15.5 MB 30.9 MB      
Sonumuz_olum.wma   12.4 MB          
en_buyuk_emir_namaz.wma 24.5 MB 10.1 MB 31.1 MB 62.1 MB      
hac.wma 24.2 MB 10.1 MB 19.8 MB 40.5 MB      
huvelbaki.mp3             9.7 MB
imanin-tehlikeye-girdigi-anlar.wma 11.0 MB 4.3 MB 8.5 MB 17.8 MB      
imanin-vasiflari-2.wma   21.1 MB          
imanin_vasiflari_1.wma   21.2 MB          
imtihan-dunyasi-1.wma 19.3 MB 7.8 MB 15.3 MB 34.9 MB      
imtihan-dunyasi-2.wma 26.8 MB 10.7 MB 20.9 MB 45.1 MB      
insan-KS-1.wma   11.3 MB          
insan-KS-2.wma   9.0 MB          
insan-KS-3.wma 10.3 MB 4.0 MB 12.4 MB 24.7 MB      
insan-akadir1.wma   4.4 MB          
insan-akadir2.wma   4.4 MB          
insan-arabulmak-Gonul_Yapmak.wma 27.5 MB 13.0 MB 40.7 MB 81.2 MB      
insan-dua.wma   2.7 MB          
insan-fetih-Mekkenin_Fethi.wma 24.2 MB 10.9 MB 34.3 MB 68.5 MB      
insan-gaflet-Gafletten_Uyanmak.wma 28.0 MB 13.0 MB 40.9 MB 81.6 MB      
insan-gece-1.wma 17.8 MB 7.2 MB 22.2 MB 44.2 MB      
insan-gece-2.wma 14.9 MB 5.9 MB 18.2 MB 36.4 MB      
insan-gece-3.wma 12.4 MB 5.0 MB 15.3 MB 30.6 MB      
insan-genclik.wma 28.2 MB 13.1 MB 41.0 MB 81.7 MB      
insan-gul-efendi-1.wma 28.2 MB 12.9 MB 40.6 MB 80.9 MB      
insan-gul-efendi-2.wma 25.3 MB 11.6 MB 36.4 MB 72.6 MB      
insan-gul-muhammed.wma 23.9 MB 12.2 MB 37.7 MB 75.1 MB      
insan-hicret.wma 26.2 MB 12.9 MB 40.1 MB 79.9 MB      
insan-hirs.wma 25.3 MB 11.9 MB 37.2 MB 74.2 MB      
insan-hurmet.wma 25.9 MB 11.8 MB 37.1 MB 74.0 MB      
insan-huvel_baki.wma 25.0 MB 11.8 MB 36.9 MB 73.6 MB      
insan-inananlar.wma 28.8 MB 13.4 MB 42.1 MB 84.0 MB      
insan-kabir1.wma   4.4 MB          
insan-kabir2.wma   4.4 MB          
insan-kalp.wma 32.8 MB 15.0 MB 47.0 MB 93.8 MB      
insan-kibir.wma 27.2 MB 12.7 MB 39.7 MB 79.2 MB      
insan-kufur-1.wma 24.4 MB 11.2 MB 35.2 MB 70.2 MB      
insan-kufur-2.wma 24.2 MB 11.1 MB 34.7 MB 69.3 MB      
insan-kufur-3.wma 23.7 MB 10.9 MB 34.1 MB 68.1 MB      
insan-kufur-4.wma 24.2 MB 11.2 MB 35.0 MB 69.8 MB      
insan-kufur-5.wma 19.8 MB 9.0 MB 28.1 MB 56.1 MB      
insan_dua.wma   2.7 MB          
insanlara_hurmet.wma 29.0 MB 12.0 MB 37.1 MB 74.0 MB      
islamin_Ciddiyeti_Ve_Guzellikleri-1.wma 17.1 MB 7.8 MB 15.3 MB 30.6 MB      
islamin_Ciddiyeti_Ve_Guzellikleri-2.wma 18.3 MB 8.3 MB 16.2 MB 32.5 MB      
islamin_Ciddiyeti_Ve_Guzellikleri-3.wma 12.8 MB 5.8 MB 11.3 MB 22.6 MB      
islamin_Ciddiyeti_Ve_Guzellikleri-4.wma 12.2 MB 5.7 MB 11.2 MB 22.4 MB      
k-e-Allahi-unutmak-tesettur1.mp3         9.0 MB    
k-e-Allahi-unutmak-tesettur2.mp3         8.6 MB    
k-e-Allahi-unutmak-tesettur3.mp3         6.0 MB    
k-e-mirac_kandili.wma 12.6 MB 6.2 MB 19.1 MB 38.2 MB      
kabir.wma 25.2 MB 12.3 MB 37.9 MB 75.7 MB      
ke_tovbe_etmek.wma 16.8 MB 6.9 MB 13.6 MB 28.6 MB      
kursat-erenbilge-ramazan-1.wma   14.5 MB          
kursat-erenbilge-ramazan-2.wma   13.2 MB          
kursat-erenbilge-ramazan-3.wma   12.9 MB          
kursat_erenbilge_ofkelenmek-1.wma   13.7 MB          
kursat_erenbilge_ofkelenmek-2.wma   13.4 MB          
namazin_onemi.wma 12.2 MB 4.4 MB 16.9 MB 33.8 MB      
olum_sonrasi.mp3             12.2 MB
olum_sonrasi.wma 8.5 MB 3.7 MB 14.0 MB 28.0 MB      
olumun_gercek_yuzu1.wma 13.2 MB 6.6 MB 20.4 MB 40.8 MB      
olumun_gercek_yuzu2.wma 20.0 MB 6.3 MB 19.8 MB 39.5 MB      
peygambere-ovgu.wma 14.0 MB 7.1 MB 21.9 MB 43.8 MB      
http://rahman.fw.nu     20.3 MB        
peygamberin-guzelligi_ahlaki.wma 18.4 MB 6.6 MB 20.3 MB 40.8 MB      
peygamberin_guzel_ahlaki_1.wma   12.7 MB          
peygamberin_guzel_ahlaki_2.wma   8.8 MB          
ragaib_kandili_duasi.wma 5.6 MB 2.7 MB 8.4 MB 16.8 MB      
regaib_kandili.wma 19.4 MB 9.8 MB 30.4 MB 60.6 MB      
tesettur.wma 21.0 MB 9.1 MB 28.2 MB 56.3 MB      
uyan_insanoglu_sende_oleceksin.wma 9.2 MB 3.7 MB 14.2 MB 28.4 MB      

Timurtas Ucar Hoca SOHBET DİNLE/İndir

Standard

Kabeye-Suikast_64kb.mp3
Kabeye-Suikast_vbr.mp3
Kuran-i_Bilmeyen_ALLAH-i_Taniyamaz_64kb.mp3
Kuran-i_Bilmeyen_ALLAH-i_Taniyamaz_vbr.mp3
Kuran-in-Bildirdikleri-Ortaya-Cikiyor.mp3
Kuran_ve_Islamiyette_Kusur_Ariyorlar_64kb.mp3
Kuran_ve_Islamiyette_Kusur_Ariyorlar_vbr.mp3
Kurban_Bayrami_64kb.mp3
Kutlu_Dogum_Haftasi_64kb.mp3
Muslumanin_Gayesi_Allah_in_Rizasidir_64kb.mp3
Nasilsiniz-Sorusu_64kb.mp3
Omrumuz_Tukeniyor_64kb.mp3
Peygamber_Efendimiz_SAV_Ne_Getirdi_64kb.mp3
Regaib-Sabahi_64kb.mp3
Sakin_Namazi_Terketme_64kb.mp3
Tabii-Afetler_64kb.mp3
Tebbet_Suresi_Tefsiri_64kb.mp3
3_Aylar_64kb.mp3
3_Aylar_Ve_Ummet-i_Muhammed_64kb.mp3
3_Aylarin_Onemi_Ve_Zekat_64kb.mp3
500_Evler_Sunnet_Merasimi_vbr.mp3
Allah-Nizamini-Hakli-Kilin_64kb.mp3
Allah-a_Daima_Hamd_Etmeliyiz_vbr.mp3
Allah-i_Unutanlar_Gibi_Olma_64kb.mp3
Allah-in_Muhataplari.mp3
Allah-in_Rahmetini_Devamli_Ummaliyiz_64kb.mp3
Allah-la_Aramiz_Nasil_64kb.mp3
Allah_Ve_Ahiret_Korkusu_64kb.mp3
Allah_Yolunda_Edep_64kb.mp3
Ashab-i_Kehf_64kb.mp3
Beraat_Gecesi_1994.mp3
Fitne.mp3
Gunahlarimizin_Sebebi_64kb.mp3
inandigimiz_Gibi_Yasamaliyiz_64kb.mp3

Fethullah Gülen SOHBET DİNLE/İndir

Standard

Allahla_munasebet.mp3 

BERAAT_64kb.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_01.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_02.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_03.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_04.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_05.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_06.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_07.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_08.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_09.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_10.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_11.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_12.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_13.mp3
Fethullah_Gulen-Ahlak_14.mp3
Fethullah_Gulen-Cocuk_Terbiyesi_01.mp3
Fethullah_Gulen-Cocuk_Terbiyesi_02.mp3
Fethullah_Gulen-Cocuk_Terbiyesi_03.mp3
Fethullah_Gulen-Cocuk_Terbiyesi_04.mp3
Fethullah_Gulen-Cocuk_Terbiyesi_05.mp3
Fethullah_Gulen-Cocuk_Terbiyesi_06.mp3
Fethullah_Gulen-Cocuk_Terbiyesi_07.mp3
Fethullah_Gulen-Cocuk_Terbiyesi_08.mp3
Fethullah_Gulen-Cocuk_Terbiyesi_09.mp3
Fethullah_Gulen-Cocuk_Terbiyesi_10.mp3
Fethullah_Gulen-Gonul_Dunyamizdan_01.mp3
Fethullah_Gulen-Gonul_Dunyamizdan_02.mp3
Fethullah_Gulen-Gonul_Dunyamizdan_03.mp3
Fethullah_Gulen-Gonul_Dunyamizdan_04.mp3
Fethullah_Gulen-Gonul_Dunyamizdan_05.mp3
Fethullah_Gulen-Gonul_Dunyamizdan_06.mp3
Fethullah_Gulen-Gonul_Dunyamizdan_07.mp3
Fethullah_Gulen-Gonul_Dunyamizdan_08.mp3
Fethullah_Gulen-Gonul_Dunyamizdan_09.mp3
Fethullah_Gulen-Gonul_Dunyamizdan_10.mp3
Fethullah_Gulen-Hac_01.mp3
Fethullah_Gulen-Hac_02.mp3
Fethullah_Gulen-Hac_03.mp3
Fethullah_Gulen-Hac_04.mp3
Fethullah_Gulen-Hac_05.mp3
Fethullah_Gulen-Kader_01.mp3
Fethullah_Gulen-Kader_02.mp3
Fethullah_Gulen-Kader_03.mp3
Fethullah_Gulen-Kader_04.mp3
Fethullah_Gulen-Kader_05.mp3
Fethullah_Gulen_Peygamber_Sevgisi_64kb.mp3
Fethullah_Gulen_Peygamber_Sevgisi_vbr.mp3
Kurani_Kerim_Okuma.mp3
Nefsi_Sorgulama.mp3
Sebat_Zikir_ve_Korku_Namazi.mp3
anababahakki.mp3
azami_ihlas_ve_mesihin_gelisi.mp3
bereketli_bir_omur_icin4.mp3
firavunlar_yolu_ve_sen.mp3
hic_O_nsuz_olurmu_vbr.mp3
hic_O_nsuz_olurmu_64kb.mp3
islami_heyecan_ve_en_korkunc_musibetler.mp3
namaziduyarakkilma.mp3
tevbe.mp3
tevhid.mp3

Şükrederiz Rabb’imize

Standard

tevbeislamasevgi
İki damla gözyaşı,tövbenin süsüdür.İki damla gözyaşı tövbesinin belgesidir.Gecenin koyu karanlığı içinde açılan avuca damlayan iki damla gözyaşı, duanın kanadıdır.
Duayla çiçek açan tövbenin, vicdanın, kalbin, aklın, kısacası bütün vücudumuzun dile gelip:

Affeyle ALLAH’ım, sen bildirdin;ben bilemedim!
Affeyle ALLAH’ım, sen öğrettin;ben unuttum!”
demesidir.

Beşer olmanın,insanlığın, insanın;insanı düşürdüğü yerde insanın kendini görmesinin adıdır tövbe.Avuçlarımıza yanağımızı yaka yaka damlayan gözyaşı kalbimizi,vicdanımızı,ruhumuzu yakıpda kazanmıştır sıcaklığını.

Onun için yakıcıdır gözyaşı.
Hele tövbe için dökülen gözyaşı, daha bir yakıcıdır.

Pişmanlık vadisini boydan boya geçmiş, tövbe vadisine gelip Rabb’ine el açmıştır kul.
Yanmış, yakılmış, pişmiş ve “olmuş”tur.

İnsan tövbe vadisine geldiği zaman, şeytanın iplerinden kurtulmuş melek kanatlarının gölgesine sığınmışr.

İnsan, yüce dergâha üzerindeki kirli kaftanı atıp beyazlara bürünmek için gelmiştr.
Peygamber Efendimiz (sas),

“Günahtan tövbe eden, bir günah işlememiş gibidir.” buyurmuş.

“Kul bir günah işler, sonra da günahını itirafla tövbe ederse, ALLAH Teâlâ tövbesini kabul ve affeder.” buyurarak tövbe ve af kapının sonuna kadar açık olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz (sas) bir başka hadisinde.

Ne büyük bir müjdedir bu,günaha batmış olana!
Ne büyük bir çıkıştır bu,günaha dalmış olana!
Ne büyük bir haberdir bu, günaha boğuldum diyene!
Ne güzel bir dindir bu!
Ne güzel bir kapıdır tövbe!
Ne güzel bir arınma vadisidir TÖVBE.

Günah vadisinden,hata dağından,tövbe kapısından geçerek bizlere arınma imkanı sunan Rabb’imize şükrederiz.Şükrederiz,daha nice nimetleri bizlere veren Rabb’imize.
Şükrederiz;

Rabb’imize, tövbe ederken bize iki damla gözyaşı verdiği için. Şükrederiz, günahtan sıyrılıp tövbeye sığınacak bir kalbe sahip olduğumuz için.alıntı

Selam ve Dua ile…