Daily Archives: Kasım 21, 2008

Hz. Mevlâna’dan Altın öğütler

Standard

rumi

Sevgiden acılar tatlılaşır; sevgi yüzünden bakırlar,altın olur; sevgi yüzünden tortular durulur,arınır; sevgiden dertler şifa bulur; sevgi yüzünden padişah kul kesilir.

 

Eğer düşündüğün gül ise; sen bir gül bahçesisin; yok diken düşünüyorsan külhan kütüğüsün.

 

Sen, anılması güzel olan bir söz ol.Çünkü insan,kendi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir

 

Her ne istyorsan kendinde ara! Senin canının içinde bir can var,o canı ara! Dağın içinde bir hazine var,o hazineyi ara! Eğer yürüyen dervişi arıyorsan; Onu senden dışarıda değil,kendi nefsinde ara!

 

Cenabetler elinde medem ki hamam tası; artırmaz kıymetini altundan yapılması.

Resim ressama pençe vurmaya kalkarsa, kendi saçını sakalını yolmuş olur.

Ululanmak zehirdir; kafana kibir yerleşince, kim seni kırarsa onu ezeli düşman sayarsın;

birisi  düşünceye aykırı söz söylerse ona kinlenirsin.

Nice bilgin vardır ki, hakiki bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdir. Böyle bir bilgin bilgi  ezbercisidir;  bilgi sevgilisi değildir.

Aşk, hiçbir feleketten ders almaz.

Yapacağın işte nefsinle fikir alışverişinde bulun ve ne derse aksini yap.

Herşey incelikten, insan kalınlıktan kırılır.

Ayna ve terazi yalan söyler mi?

İyadet (hasta ziyareti) nafile ibadetten hayırlıdır.

Beyaz ve siyah iki bayrak dikildi; biri Adem tarfından, diğeri iblis.

İnsanların çoğu insan yiyicidir; onların selam vermelerine aldanma.

İnsanoğlu bir hamur teknesi boyundadır; ama tabiattan da üstündür, kainattan da.

Para dağıtmak, cömert için şereftir. Aşkın cömertliği ise canını feda etmektir.

Hiçbir mal sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz?
Hiçbir can sizin değil, niye dövüşüyorsunuz?

Suyun susuzu kandırması gibi, doğru söz de kalbe temizlik getirir.

Dost yüzü görmeden geçen günler ya ölümdür, ya uyku.

Dosttur, çöp değildir; Onu kırma.

Bu dünya zindandır; biz de içindeki mahbuslar.
Del zindanın duvarını, kurtar kendini.

Dünya, velinin kıymetsiz oyuncağı; gafillerin değerli salıncağıdır.

Gözünüzü açıp Kur’an’a bakınız. Allah kelamı olan  Kur’an’nın bütün ayetleri edep öğretmektir.

İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır; eskimez, çürümez, kaybolmaz.

Nize insanlar gördük üstlerinde elbise yok!
Nice elbiseler gördük içlerinde insan yok!

Ağaçlara su vermek adalet, dikene su vermekse zulümdür. Adalet bir nimeti yerine koymaktır. Her köke su vermeyi nimet sanma.

Felsefenin bana çok faydası oldu, ama ben şimdi ondan birkaç dünya uzaktayım.

Ey aşık! Uykudan sıçrayıp kalk, ıstırap çek! Bir tarafta su sesi duyulurken, öte tarafta susuzun uyumasına imkan var mıdır?

Acele, birçok işi bozar; dilediğin şeyi yavaş, yavaş fakat sağlam bir şekilde yapmalısın. Unutma ki,

Allah insanı yavaş yavaş, tam kırk yılda olgunlaştırır.

Toprağa hangi tohum atılmıştır da bitmemiştir? İnsanların tekrar dirileceklerinden niçin şüphe ediyorsun?

Tohum toprağa düşse öldü denebilir mi?

Mutlak hakikatı aramada tek başına akıl, çamura saplanmış merkep gibidir.

Allah merhalesinde akıl beygirine yol yoktur.

Allah’ım! Senin ayrılığından daha acı bir şey yoktur. Sana sığınmaktan gayrı haraket, beyhude dönüp dolaşmak ve kördüğüm olmaktan başka bir şey değildir.

Herkes kulluktan kölelikten kurtulunca sevinir. Ben ise en büyük saadeti Allah’a kullukta bulurum.

Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır.

Bal yiyen arısından gocunmaz.

Kötü yılan insanın yalnız canını alır; kötü arkadaşsa insanı cehenneme sürer.

Bu dünya tuzaktır; tanesi de arzular!

Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.

Biz süt taşıyan memeye benzeriz.
Bizi çeken ele göre süt veririz.

Gönlünü yıkayıp arıtmamışsan, habire abdest alıp durmaktan fayda bekleme.

Herkes bir zaman, hayvani aşk çemberinden geçer.

Siz şehvetin adını aşk koymuşsunuz;
Eğer öyle olsaydı, eşek, insanların şahı sayılırdı.

Balığa denizden başkası azaptır.

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.

Başkalarına imrenme; çok kimseler var ki, senin hayatına imreniyorlar.

Münafıkın tövbesi, günahından beterdir.

Bir adamın camilere alıştığını görürseniz, imanlı olduğuna şahitlik ediniz.

 

Selam ve Dua ile…