Daily Archives: Kasım 3, 2008

Dini Hikayeler…

Standard

 

İmam-ı Azam Hasmı ile
Bir tartışma esnasında hasmı İmam-ı Azam’a bir tokat vurmuş.

Bunun üzerine imam-ı Azam sinirlerine hakim olarak şöyle demiş:
Senin bu hareketine aynı ile mukabele edebilirdim ama etmeyeceğim.
Seni halifeye şikayet edebilirdim, bunu da yapmayacağım.
Seni Allah’a havale edip ahrette davacı olmayı ve hakkımı almayı dileyebilirdim fakat bunu da yapmayacağım. Sadece sorulursa Cennet’e sensiz girmek istediğimi söylerim.” Demiş.
İmam-ı Azam’ın bu hassasiyeti karşısında adam duygulanmış ve ağlayarak eline kapanmış.
İ.Azam, “Ağlamana hiç gerek yok ben seni baştan zaten affetmiştim.” Diyor.

Böylece İ.Azam hasmına hem büyük bir edep ve hoşgörü dersi veriyor hem de onu vicdanen mahkum ederek intikamını fazlası ile alıyor.

 

Hüsn-i zan
Defnedilen bir cenazenin arkasından eshab-ı kiram konuşuyor.
Bir kişi, “Ya Resulallah! Tabutu çok ağırdı” diyor.
Efendimiz, “Demek ki sevabı çokmuş” diyor.


Başka bir cenaze sonrası yine birisi “Ya Resulallah! Tabutu çok hafifti” diyor.


Allah’ın Resulü, “Demek ki günahı çok azmış” buyuruyor.

 

Hz. Ömer’in uyarıcısı:
Hz Ömer, kendisine adaletten ayrılmamayı bunun ahrette hesabının sorulacağını hatırlatması için bir adam tutmuş.

Bu şahıs, her gün belli bir vakitte gelir, “Ya emir-el Müminin! Adaletten ayrılmayın, ahreti unutmayın.” dermiş.

BU görevli şahıs yine bir gün geldiği zaman Hz. Ömer, “Artık senin hatırlatmana gerek kalmadı, sakalımdaki beyaz kıllar bana her aynaya bakışımda ahreti hatırlatıyor.” demiş.

Osmanlı padişahlarının da kendilerine hatırlatmalar yapan görevlileri varmış. Bu görevliler belli yer ve zamanlarda “Gururlanma padişahım! Senden büyük Allah var.” derlermiş.

 

Azrail İle Arkadaş Olan Kimse:
Adamın biri bir vesile ile Azrail ile tanışmış ve arkadaş olmuş ve arkadaşına “Biliyorum senin elinden kurtuluş yok, ancak benim senden bir istirhamın olacak:
Geleceğin zaman bana haber verirsen hiç değilse hazırlık yapar ve bazı işlerimi tamamlamaya çalışırım” der.

Fakat aradan bir süre geçtikten sonra Azrail bu arkadaşının canını almaya gelir. Arkadaşı “Hani bana söz vermiştin, niçin habersiz geldin?” der.

Azrail de “Ben sana haber verdim ama sen anlamadın. Önce saçın sakalın ağardı, sonra dizlerinin dermanı kesildi, ellerin titremeye başladı, bütün bunlar ölümün birer habercisiydi.” der.

not: azraille arkadaş olanın hazreti İbrahim olduğu söylenir.

 

En Fazla Üç Varlık

Bir bayram günü Harun Reşit bayramlık güzel elbisesini giyerek Behlül Dana’nın ziyaretine gitmiş. Behlül, halifeye üç soru sormuş:
Yeryüzünde, yer altında ve gökyüzünde en fazla olan şey nedir? Harun Reşit cevaben; ” Yeryüzünde canlı, yer altında ölü, gökyüzünde de kuşlar en çoktur” demiş. Behlül Dana “Hayır bilemedin.

Söylediklerin her ne kadar zahiren öyle görünse de işin hakikati şudur: Yeryüzünde en çok olan tamah, yeraltında eyvah, gökyüzünde ise Salih ameldir” diyor.

 

Halife Hz. Ömer

 

bir gün kırbasını (su tulumu, su kabı) sırtına yüklenmiş, Medine’nin en kalabalık sokaklarında dolaşıyordu. Babasının sırtında kırba ile dolaştığı oğlu Abdullah’ın da gözüne ilişti ve kendisine yetişip sordu:

– Baba sen ne yapıyorsun, koskoca halife sırtında kırba taşır mı, taşıtacak kimse mi bulamadın?

– Oğlum, bunu taşıtacak adam bulamadığım için veya başka bir mecburiyet dolayısıyla taşıyor değilim. Nefsime gurur gelir gibi oldu, kendimi beğenir gibi oldum, sırf onu küçültmek için bu yola başvurdum.

Hadisler ve Ayetlerle Bedduâ…

Standard

 

Lanet olsun demek, Allah’ın rahmetinden uzak olsun demektir. Lanet etmek, beddua etmek iyi değildir. Çünkü hadis-i şerifte, (Bir kimse lanet edince, lanet edilen buna müstahak değilse, kendine döner) buyurulmuştur. (Beyheki)

İbni Mübarek hazretleri, çocuğunu şikayet edene, (Çocuğa beddua ettin mi?) dedi. O da, evet deyince, (Çocuğun ahlakını sen bozdun) buyurdu.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Bir babanın duası, ilahi hicaba erişir ve bu hicabı da aşar.) [İbni Mace]

(Ana-babanın çocuğuna ve mazlumun zalime olan bedduaları, red olmaz.)
[Tirmizi]

(Kendinize, malınıza ve çoluk çocuğunuza beddua etmeyin! Duaların kabul olduğu bir saate rastlar da bedduanız kabul olur.)
[Müslim]

Kötü ana-babanın, suçsuz ve iyi olan çocuğuna yaptığı beddua kabul olmaz. Haksız olarak yapılan beddualar kabul olmaz.

Rahmet Peygamberi
Diğer Peygamberler, kavimlerine lanet ettikleri halde, Peygamber efendimiz bir savaşta, kâfirlerin yok olması için dua etmesini istediklerinde, (Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için değil, herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim) buyurdu. Kur’an-ı kerimde de mealen, (Seni âlemlere rahmet, iyilik için gönderdik) buyuruluyor. (Enbiya 107)

Peygamber efendimiz, genel bir beddua, lanet etmedi. Ancak lanete müstahak olan bazı gruplara lanet etmiştir. Hadis-i şeriflerde (Allah lanet etsin!) denilen zümrelerden bazıları şunlardır:
(Kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun!) [Hakim]

(Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lanet olsun!)
[Buhari]

(Rüşvet alıp verenlere Allah lanet etsin!)
[İbni Mace]

(Eshabıma sövenlere Allah lanet etsin!) [Hakim]

(Zekat vermeyenlere Allah lanet etsin!)
[Nesai]

(Ana-babasına lanet edene Allah lanet etsin!) [Müslim]

(Lutilere Allah lanet etsin!)
[Beyheki]

(Zalim âmirlere, fasıklara, sünnetimi yıkan bid’atçilere Allah lanet etsin!.) [Deylemi]

(Altın ve gümüşün kuluna paraya tapana lanet olsun!)
[Tirmizi]

(Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkarana lanet olsun!) [Ebu Avane]

(Hanımını anasından üstün tutana lanet olsun!)
[Şir’a]

(Sadaka vermeye engel olana lanet olsun.) [İsfehani]

(Allah’tan ümit kestirip dinden nefret ettirenlere lanet olsun!)
[Şir’a]

(Bid’atler çıkınca âlim ilmini açıklasın! İlmini açıklamayana lanet olsun!) [Deylemi]

(Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun.)
[Buhari]

(Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lanet olsun.) [İbni Mace]

(Kızını fasıkla evlendirene lanet olsun.)
[Şir’a]

(Ölü için ağlayana lanet olsun.) [Ebu Davud]

Kur’an-ı kerimde, Ebu Leheb için, (Onun eli kurusun) buyuruldu. Ebu Leheb’in oğlu Uteybe, (Tebbet) suresi gelince, Resulullah efendimize hakaret etti. Üzülen Peygamber efendimiz, (Ya Rabbi, buna bir canavar musallat eyle!) dedi. Ebu Leheb’in oğlu Uteybe Şam’a giderken, bir gece arkadaşlarının arasında yatarken, bir aslan gelip arkadaşlarını koklayıp bıraktı. Sıra Uteybe’ye gelince onu parçaladı. Sol eliyle yemek yiyen birine de, (Sağ elin ile ye) buyurdu. (Sağ kolum hareket etmiyor) diye yalan söyledi. Bir Peygamber ile alay eden bu kimse için Resulullah, (Sağ elin artık hareket etmesin) buyurdu. Peygamber efendimizin buna benzer bedduaları vardır. Diğer insanların ibret almaları ve hidayete kavuşmaları için böyle mucizeler vaki olmuştur.

Allah’ın lanet etmesi
Allahü teâlâ da lanet etmiştir. İşte âyet-i kerimeler:
(Allah’ın laneti inkâr edenlerine üzerine olsun.) [Bekara 89]

(Biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet ediciler lanet eder.)
[Bekara159]

(Âyetlerimizi inkar edip kâfir olarak ölenler var ya, işte Allah’ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.)
[Bekara 161]

(Allah inkârları yüzünden onlara
[yahudilere] lanet etmiştir.) [Nisa 48]

(Bir mümini kasten öldürenin cezası, içinde ebediyen kalacağı Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.)
[Nisa 93]

(Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik.)
[Maide 13]

(Yahudiler, Allah’ın eli sıkı dedikleri için lanet onlara.) [Maide 93]

(Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun!) [Araf 44]

(Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınlara ve inkârcılara, ebedi kalacakları Cehennem ateşini hazırlamıştır. Allah lanet etsin! Onlara devamlı azap vardır.)
[Tevbe 68]

(Bozgunculara lanet olsun.)
[Rad 25]

(Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiştir.) [Ahzab 57]

Ya Rabbi…

Standard

 

Senin adını zikrettiğimde seni yüreğimde hissetmeyi, Seni her şeyden ve herkesten çok sevmeyi, gönülden teslim olup, hakkıyla korkmayı diliyorum Senden Ya Rabbi…

 

Senin emirlerine harfiyen uymayı, farz olan ibadetlerin hepsini yerine getirebilmeyi, namazda seninle güçlü bir bağ kurup, azametini kalbimde hissedebilmeyi, istiyorum Senden ya Rabbi…

 

Huzurunda sadece Seni zikredeyim sadece Seni anayım sadece Seni düşüneyim Seni yüceltebilmeyi öğret bana, nasıl seveceğimi bildir bana Ya Rabbi…

 

İşte buradayım huzurundayım, acizim ve günahkarım Gaflet uykusundan uyandır bizleri

 

Doğruyu yanlışı görmeyi “ Rabbin için sabret” emrine uymayı, iyiliği emredip, kötülüklerden sakınmayı, bu ayeti yerine getirerek kurtuluşa erenlerden olmayı nasip et bizlere Ya Rabbi…

 

Ey yücelerin yücesi Allah’ım seni tesbih ve tasdik ederim Bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim Sen bağışlayansın merhamet edensin Senden bugünün ve gelecek günlerin hayrını istiyorum, bu günün ve yarının şerrinde sana sığınırım

 

Nefsimin ayağımı kaydırmasına, şeytanın beni kötüye sevk etmesine izin verme Yarabbim Habibim dediğim o güzel insanın ahlakıyla ahlaklandır beni O’nun gibi hayırlı bir kul, mümin ve Allah aşığı olmayı diliyorum senden

 

Dini ancak sana halis kılarak iman eden, yürekten tövbe edep, ıslah eden, sana sımsıkı sarılan müminlerden eyle bizleri

 

Eyyüb’ün ün sabrını, İbrahim’in tevekkülünü, Süleyman’ın ilmini, İsa’nın aşkını, Meryem’in iffetini, Hatice’nin edebini, Yüce peygamberimizin ahlakını ihsan et bizlere Sana layık, Seni çok seven kullardan, kamil iman sahibi müminlerden olmayı nasip et ya Rabbi.…Amin.

 

Ey Sevgili Kalpler…

Standard

 

İsterdim ki bütün gönüllere sevgi üflesin yazdıklarım…

her kalp sevgi ile atsın… sevgi için atsın… sevgi dağıtmak için atsın…

sevgiden yoksun hiçbir gönül kalmasın…

isterdim ki sevgiler ve sevgililer donatsın bütün bir kainatı…

ve bu sevgi dolu gönüller bütün bir varlığa karşı sevgi ile yönelsin…

sevgi duysun… sevgi düşünsün… sevgi görsün… sevgi bulsun… sevgi buldursun… sevgi dilesin… sevgi dilensin… sevgi paylaşsın… sevgi paylaştırsın…

her varlığın bütün hareketleri sevgi eksenli olsun… hatta duruşları bile…

biri bir hareket yapacaksa sevgi için yapsın… biri duracaksa sevgi için dursun…

biri konuşacaksa sevgi için konuşsun… biri susacaksa sevgi için sussun…

biri ağlayacaksa sevgi için ağlasın… biri gülecekse sevgi için gülsün…

biri oturacaksa sevgi için otursun… biri kalkacaksa sevgi için kalksın…

biri bir yazı yazacaksa sevgi için yazsın… biri bir yazı okuyacaksa sevgi için okusun…

isterdim ki kainat sevgi olsun…

sevgiden başka hiçbir şeye yer olmasın…

sevgiden başka hiçbir şeye fırsat verilmesin…

isterdim ki sevgisiz kalpler de sevgiyi bulsun…

isterdim ki herkes herkese sevgi dağıtsın…

isterdim ki kalemim bütün gönüllere sevgi akıtsın…

isterdim ki kalemim bütün gönüllere sevgi buldursun…

isterdim ki kalemim bütün gönüllere sevgi anlatsın…

isterdim ki kalemim sevgi olsun…

isterdim ki kalemim ile bütün bir varlık sevgi bulsun…

isterdim ki kalemim ile bütün bir varlık sevgi dolsun…

isterdim ki kalemim ile bütün bir varlık sevgi ile doysun…

isterdim ki kalemimden harf harf sevgi dökülsün…

isterdim ki kalemimden dökülen sevgi harfleri

okuyanların yüreğine nakış nakış sevgi işlesin…

isterdim ki her kalp sevgi ikizini bulsun…

ve bulduğu sevgi ikizini bir daha bırakmasın…

sevgi ikiziyle birlikte sonsuzluğa uçsun…

sevgi ikizleri el ele sevgi bahçelerinde dolaşsın…

sevgi bahçeleri sevgi çiçekleriyle dolsun…

sevgi çiçekleri asla solmasın…

sevgi çiçekleri daima sevgi suyu ile sulansın…

isterdim ki elimdeki kalemim kalbimdeki sevgiyi mürekkep yapsın kendine

ve sevgiye muhtaç bütün gönüllere sevgi dağıtsın…

kalmasın sevgiye muhtaç hiçbir gönül…

kalmasın sevgiye aç hiçbir gönül…

kalmasın sevgiye susamış hiçbir gönül…

isterdim ki kalplerdeki sevgi cennetinden cennet sevgileri yayılsın her yere…

isterdim ki dillere destan bir sevgiyle destanlara dil veren bir sevgi yaşansın…

isterdim ki dünyadaki her insan, kalbi sevgi, ruhu sevgi, bakışı sevgi, düşünüşü sevgi, niyeti sevgi, yaptıkları sevgi, söyledikleri sevgi, sevgi timsali sevgili insanlardan olsun…

isterdim ki bütün kalpler sevgi zirvesinde zirve sevgiler yaşasın…
ey sevgili kalpler…

sevgililerden sevgili, o sevgi dolu geleceğin, sevgi binasının, sevgi inşasında, sevgi tuğlalarının örülmesi için, sizin sevgili kalbinizin de sevgilerini dağıtması ve sevgi dağıttıkça sevgi bulması, sevgisinin daima artması dileklerimle… alıntı

Kalplerimizi soldurmayan Rabb’e şükürler olsun…

Sonsuz Sevgiler…