Daily Archives: Nisan 20, 2008

Kardeşlik…

Standard

ALLAH’a (cc) hamd. Resulu’ne (sallallahu aleyhi vessellem) Selat-u Selam olsun.

İslamda kardeşlik ALLAH’ın emri, Resullullah’ın sünnetidir.

İslamda kardeşlik müslümanların kalplerinin,ruhlarının ve bedenlerinin imanları gereği
birleşip aynı anda aynı hedefe kenetlenmesidir. İman bağıyla birbirlerine bağlanmasıdır.

Bağların en güçlüsü olan kardeşliği de. önderimiz, örneğimiz ve Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vessellem) şöyle tarif ediyor.

“En sağlam iman bağı ALLAH için birbirini sevmek ve ALLAH için birbirini sevmemektir.”
(Buhari iman 1)

ALLAH (c.c) insanlara sayılamayacak kadar nimetler vermiştir.
Bunlardan bazıları bireysel, ailevi ve toplumsal nimetlerdir.

Kardeşlik; ferde, ALLAH’ın (cc) emir ve yasaklarını uygulamada yardımcı olur.
Kardeşlik; ferde, canla verilen bir garanti olur.
Kardeşlik; ferde, maddi yönden bir garanti olur.
Kardeşlik; ferde, sosyal işlerde yardımcı olur.
Kardeşlik; ferde, yardımlaşma ve dayanışmayı öğretmede örnek olur
Kardeşlik: ferde, gayret ve fedakarlıkta öğretici olur.
Kardeşlik; ferde, ailede ve toplumda yapması gerekli olan ahlaki ve içtimai kuralları öğretir.
Kardeşlik; ferde, hak ve hukuka saygılı olmada yardımcı olur.

İslam’a kucak açan ve ona gönül veren ensar ve muhacir arasındaki ilişkiler iman, fazilet, başkalarını kendine tercih etme bilinci, eşitlik, karşılıklı sevgi ve muhabbet, hakkı yüceltme ve yayma esasları üzerine kurulmuştu. ALLAH’ta onları hayat nizamımız olan Kur-an-i Kerimde şöyle anlatır.

“Onlardan evvel Medine’yi yurt ve iman (evi) edinmiş olan kimseler kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler.Onlara verilen şeylerden dolayı göğüslerinde bir ihtiyaç meyli bulmazlar. Kendileri de fakr-u ihtiyaç içinde olsalar bile onları öz canlarından daha üstün tutarlar. (Haşr 9)

Peygamberimiz (SAV) Müslümanlara sevgi ve kardeşlik toplumunun nasıl bina edileceğini
bizzat göstererek öğretiyordu. Sahabeden Muaz (R.A)’ın elini tutup şöyle buyuruyordu.

“Ey Muaz vallahi hiç şüphesiz ben seni seviyorum. Sonrada sana nasihat ediyorum.
Ey Muaz! Her namazın peşinden, ‘ALLAH’ım bana zikrin, şükrün ve ibadetin için yardım et’ demeyi unutma.”

Kardeşlikle ilgili bazı ayet ve hadisleri yorumsuz olarak mealen. Siz düşünün ve yorumlayın.

“Şüphesiz ki müminler kardeştir. O halde iki kardeşinizin arasını bulun.
ALLAH’tan korkun ki merhamet bulasınız..” (Hûcurat 10)

“Hani siz birbirinizin düşmanları idiniz de O (cc) kalplerinizi ısındırıp birleştirmişti.İşte onun bu nimeti sayesinde din kardeşleri olmuştunuz.” (Al-i İmran 103)

“Onlar birbirlerine karşı şefkatli, merhametli ve alçak gönüllüdürler.” (Maide 54)

“Nefsim kudret elinde olan ALLAH’a yemin ederim ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey göstereyim mi? Aranızda selamı yayınız.” (Müslüm)

“ALLAH’u Teala buyurdu ki; Benim için birbirlerini sevenlere, benim için oturanlara, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için sadaka verenlere muhabbetim vacip oldu.”
(Hadisi Kudsi)

“Müminler birbirini tutan tuğlalardan yapılmış duvar gibidir.” Müslim.

“Müminlerin birbirlerini sevmelerinde, birbirlerine acımalarında ve birbirlerine şefkatlerindeki misalleri bir uzvu ağrıdığında diğer uzuvları da o ağrıdan müteessir olan bir vûcuttur.” Müslim.
“Müminler gözü ağrıyınca her yeri başı ağrıyıncada her tarafı ağrayan bir insan gibidirler.” (Müslim)

“Ey ALLAH’ın kulları kardeş olun. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.Ona zülüm etmez. Ondan yardım elini çekmez. ve onu küçük görmez. Takva işte buradadır.Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir ve küçük görmesi yeter.” (Müslüm)

“Şu üç şey kimde varsa O imanın tadını almıştır.ALLAH ve Resûlu’nu her şeyden daha çok sevmek,sevdiğini (kardeşini) ALLAH için sevmek ve ateşe atılmaktan korktuğu gibi ALLAH kendisini kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten de öylece korkmak.” (Buhari-Müslüm.)

“Kendisi için sevdiğini kardeşi içinde sevmedikçe tam iman etmiş olamaz.(Buhari, Müslüm)

“Birbirini seven iki kişinin en üstünü arkadaşını en çok sevendir.”(Buhari)

“Mümin Kardeşinin aynasıdır. Mümin müminin kardeşidir. Onun malını korur ve onu kollar.”(Buhari)

“Kişi kardeşine zalimde olsa mazlumda olsa yardım etsin.Zalim ise ona engel olsun. Bu ona bir yardımdır. Mazlum ise ona yardım etsin.”(müslim)

“Kabul olunması açısından duaların en süratlisi insanın başka birine onun arkasından yaptığı duadır.”(Buhari

İmtihan bitmeden, zaman tükenmeden ve can bedenden ayrılmadan bir daha
bin daha düşünelim.ALLAH’ım Bizi Affet.

İslamî vahyi ışığında anlayıp Kardeşliği asrı saadette yaşandığı gibi yaşayıp dünya
ve Ahiret huzurunu, saadetini kazanma ümidiyle.

Duamızın (işimizin) başı da sonu da ALLAH’a (cc) hamd etmektir.

Ahmet YOLDAŞ

Sevgiyle kalın inşaAllah…

İnşaAllah…

Standard

İnşaAllah derse yakaran
İnşa eder Yaradan!

Can çekişiyorum zamanın kıskacında,sancılarım bana unutturuyor kendimi

 

Kayboluyorum ağrılarım içinde,etime bıçak gibi saplanıyor sızılarım.

Ne gelecek hayallerim aklımda ne bitmez telaşlarım…

Bazen sadece bir baş ağrısı yenik düştüğüm,bazen bir kaç derece fazlalık;ateş…

Bu kadar yeter çok önemli planlarımı (!) alt üst etmeye

Sonrasını geç !

Kıvranırken,ellerimi sıkıca bağlamışım kendime.

Elim uzanmıyor sevdiklerimin ellerine,onların ellerinde tutunamıyor.

Kendime anlatıyorum dertlerimi.Yalnız kendim anlıyorum kendimi.

Ruhumda el çekmiş bel bağladıklarından.

Şimdiden devriliyor gibi “sarsılmaz” fikirleri

Boşuna yük etmişim aklıma bu zifirleri

Yeni yeni anlıyorum neden bu denli inlediğimi:

Baş ucunda beklerken hastalığın,farkettim de bir kaç şeyi:

Sahi! Nerdeler hayallerim ? Nereye kaçtılar sicim gibi ?

Hele o ! O rutin işlerim. Hani olmazsa olmazlarımdandı.

İtiraf etsin hadi , gitti , gitti işte hepsi !

Umutlarım bile mi ? Ah evet ! Onlar yiteli çok olmuştu zaten.

Ve nihayet yalnızım işte !

Şimdi ne altında ezildiğim o bitmez telaşlarım

Ne kendisi gelmeden yorulduğum “gelecek hayallerim” yanımda.

Sadece ben varım hayatta.

Pek de yalnızlık değil aslında,”yalınlaşmak” denir buna.

Ve kendime geliyorum yakınlaştıkça aslıma.

Benimle olduğunu zannettiklerim…

Benden izin almadılar ki hayatıma girerken,izin alarak çıksınlar…

İzin alarak sahiplenmedim ki izin vererek bırakayım.

Kıtlıktan çıkmış ırgat gibi saldırırken tarlaya

Düşünmeliydim,bunların bir sahibi olacaktı aslında.

Gelip el koyacaktı tarlasına.Ki ben kim olduğumu hatırlayayım.

Ve böylece tarladan çıkıp kalakalınca ortada

Aslıma dönüp kendime geldim haddimi bildim.

Her olayın merkezi sandığım ,başrol oynadığıma kandığımdan beri

İşsiz güçsüz bir ırgattan pek de farklı değilmişim meğer.

Gözümde büyütüp kendimi işe yarar bildiğim ben

O ahmak adamın yaptığını yapmışım yıllarca.

Hani gemiye binmiş yüküyle de yol boyunca sırtından indirmemiş..

Benim yaptıklarım da o kadar ahmakçaymış aslında.

Dert edindiklerim,yük bildiklerim bırakıversem kendi hallerine gideceklermiş.

Sahiplenmeseymiş onları,sadece “emanet bırakıldıklarını” hatırlasaymışım.

Bu kadar yükün altında ezilmeyecekmişim.

Aciz olan benim,

Bir kollayanım olacaktı elbet kendimi dev sanmasaydım.

Emanet ağır yük! Değil ki sahiplik…

Bu yüzden ezildim işte,bir düzine cahillik

Kaldıracağım kadar verildi bana.

Daha fazlasına karışarak kendime eziyet eden benim.

Bunca şeyi anlayınca,”inşaAllah”,

Çoktan dilimin en zarif duası oldu bile.

Yeniden kabul edilmenin beklentisiyle “inşaAllah” derken içten içe

Ne sunulan tarlalara baktım ne de başka bir şeye.

Zaten iyisinden bir tevekkül borçluyum rabbime

“inşaAllah” dedikten sonra başlayan işe

Ruhum uyanıverdi,hani o yıllardır durmadan kıvranan

Sen de yeter ki onu an ,çünkü

İnşaAllah derse yakaran inşa eder Yaradan.

 

Senai Demirci

Sevgiyle kalın İnşaAllah…